Laag BTW tarief

Laag BTW-tarief (6%)

Per 15 september 2009 is de lage BTW-regeling voor stukadoor- en schilderwerken verbeterd. Stukadoorsbedrijven mogen het lage BTW-tarief van 6% in rekening brengen voor werken aan woonhuizen die door particulieren worden bewoond en die ouder zijn dan twee jaar. Deze periode van twee jaar wordt gerekend vanaf het moment dat de woning daadwerkelijk na de oplevering bewoond is. De opdrachtgever mag ook een woningcorporatie of bedrijf zijn, zolang het stukadoor- of schilderwerk maar wordt uitgevoerd aan een woning waarin particulieren wonen.

Meest gestelde vragen:

Wanneer is er sprake van een particuliere woning?

Het gaat om woningen die bestemd zijn voor permanente bewoning. Het is dus niet relevant wie de eigenaar is! Dat betekent dat zowel huur- als koopwoningen onder de regeling vallen. De term permanent is ook belangrijk. Het betekent dat bejaardentehuizen, verpleeginstellingen, studentenflats en zelfs klooster onder de regeling vallen. Vakantiewoningen, kerken, hotels en pensions vallen niet onder de regeling, omdat het geen permanente woningen zijn. Ook woonboten en woonwagens vallen er niet onder. Garages, schuren, serres, aan- en uitbouwen en tuinhekken behoren tot de particuliere woningen als zij op hetzelfde perceel liggen.

Wanneer is een woning ouder dan 2 jaar?

Als het gaat om een particuliere woning is het ook van belang dat de woning ouder is dan 2 jaar. Voor de beoordeling of een woning minimaal 2 jaar oud is, is voor de Belastingdienst bepalend de begindatum van het bouwjaar volgens de gemeentelijke administratie op grond van de Wet Waardering Onroerende Zaken. Het bouwjaar van de woning is het jaar waarin de woning wordt opgeleverd, het begin van het bouwjaar is dan op 1 januari van het jaar van oplevering van de woning. Als een huis in meerdere fases gebouwd is (bijvoorbeeld bij aanbouw of verbouw), moet tenminste 50% ouder zijn dan 2 jaar. Als een huis voor een deel zakelijk wordt gebruikt (bijvoorbeeld bij een praktijk van een arts), moet minimaal 50% gebruikt worden voor bewoning. Het is zelfs zo dat het stukadoren of schilderen van een nieuwe aanbouw (minder dan 50%) van een oud huis onder het lage tarief valt. Woningen vallen dus volledig onder het verlaagde of volledig onder het normale tarief.

Waarom een ouderdomsverklaring?

Uw NOA-Afbouwgarantie stukadoor zal u vragen een ouderdomsverklaring in te vullen en te ondertekenen. Hiermee kan uw stukadoorsbedrijf naar de Belastingdienst verantwoorden dat het stukadoorswerk aan uw woning tegen het lage BTW-tarief van 6% kan worden gefactureerd. In dit document (dat uw stukadoorsbedrijf voor u zal aanleveren) verklaart de eigenaar dat de woning ouder is dan 2 jaar.

Wat valt er precies onder de stukadoorsdiensten?

Het maakt niet uit of het werk binnens- of buitenshuis plaatsvindt. Stukadoorswerk heeft betrekking op de volgende werkzaamheden: de voorbereidings- en voorbehandelingswerkzaamheden die een stukadoor moet verrichten voordat hij kan overgaan tot het eigenlijke stucwerk, zoals het lossteken van de stuclaag, voorstrijken van de ondergrond, het aanbrengen van pleisterdragers en het afplakken van de omgeving het eigenlijke stucwerk. Het eigenlijke stucwerk bestaat uit: het herstellen van een bestaande stuclaag of het aanbrengen van een nieuwe stuclaag. Het gaat hier om het handmatig dan wel machinaal verwerken, aanbrengen en afwerken van één of meerdere lagen cement-, gips-, kalk- of kunststofgebonden pleister in pasteuze vorm. Bij pleister in pasteuze vorm valt te denken aan diverse soorten kant-en-klare mortels, sierpleister (bijv. spachtel, structuur- of decorpleister en marmerpleister) en aan spuitpleister (spack). Ook het aanbrengen van decoratieve lijsten, ornamenten e.d. aan wanden en plafonds (onder meer met lijm) valt hieronder. Met “verwerken, aanbrengen en afwerken” wordt gedoeld op iedere toepassing van de bij het stukadoorswerk gebruikte hulpmiddelen, zoals de spuit, kwast, roller en spaan.

www.destukadoor.com